<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=633881&amp;fmt=gif">

Vaarkamp BV. Van lokaal werken naar werken in de cloud

Vaarkamp, een aannemer uit Ede, richt zich op het werk voor gemeenten, door het aanleggen van sportvelden en beheren van openbare buitenruimtes.

‘“De klantvriendelijkheid en professionaliteit ervaren wij als zeer prettig. De cloudoplossing van Hupra is voor ons de juiste oplossing om flexibel en efficiënter te werken.”’

Arjan Haalboom - Controller binnen Vaarkamp

Over Vaarkamp

Vaarkamp heeft de private cloud-oplossing, omdat dit het beste paste bij de wensen van het Vaarkamp:

  1. Sneller en op locatie werken

  2. Klanten op locatie bestanden laten inzien

  3. Werknemers veilig thuis laten werken

  4. (Makkelijker) op eigen servers komen

Vaarkamp kreeg online werkplekken en gehoste applicaties zodat medewerkers altijd en overal konden werken: Bijvoorbeeld de buitendienstmedewerkers die vanuit de bouwkeert met een 4G-verbinding bouwkeet inloggen. Ze komen vanaf hun tablet op de juiste programma's, in hun voertuig én in het werkveld. Bijvoorbeeld het programma GeoVisia waarmeer de elementen in de buitenruimte in kaart gebracht worden.

Beschikbaarheid

Voor Vaarkamp is IT erg belangrijk, want zonder IT kunnen zowel de binnen- als buitendienstmedewerkers niet (goed) werken. 

Medewerkers kunnen met al hun supportvragen naar Hupra bellen, zonder oplopende kosten. Beheer en support zijn inbegrepen in de vaste prijs.  Vaarkamp wilde graag een vast bedrag voor IT en onvoorziene ICT kosten voorkomen.

Arjan Haalboom over de support van Hupra: “Als je belt dan wordt het opgelost. Als dat nu overdag is of ‘s avonds, het wordt gewoon opgelost. En dat is heel
prettig!”

Vaarkamp heeft al met al een toekomstgerichte oplossing, waarbij de bedrijfscontinuïteit op IT-gebied is gewaarborgd. Zo kan het bedrijf zijn goede positie in het werkveld verstevigen en behouden.

Gebruikte Hupra oplossingen

→ Online Werkplekken

→ Hosted Apllicaties

Benieuwd naar veilig, makkelijk werken in de cloud
voor uw organisatie?