4 vooruitstrevende accountants delen hun visie op ICT & cloud

Business partners shaking hands in meeting hall.jpeg

Ook in de accountancy branche wint de cloud steeds meer terrein. De rol van de accountant verandert zelfs. Lees hier hoe dat zit. 

Diverse trendrapporten laten zien dat ICT en automatisering steeds een grotere rol gaat spelen in alle branches. Marketingteams worden ondersteund met marketing automatisering, HR gebruikt software waardoor het werving- en selectieproces efficiënter kan worden ingericht en accountantskantoren werken met cloudwerkplekken en administratiesoftware. 

In deze blogserie speciaal gericht op accountancy, interviewen wij diverse accountants uit de regio FoodValley. Wat zijn volgens hen de belangrijkste trends op het gebied van accountancy? Aan welke competenties moet een accountant voldoen? En welke rol speelt ICT en de cloud voor deze branche?

Op die laatste vraag geven wij in de blog van vandaag antwoord. 

Dat ICT in diverse branches steeds prominenter een rol speelt, is dus geen verrassing meer. Maar hoe helpt ICT de accountancy branche?

ICT ondersteunt accountantskantoren bij...

1. Het opboksen tegen de concurrentie

Dat technische ontwikkelingen en digitalisering onvermijdelijk zijn voor de accountancy branche, werd ook al aangehaald in onze vorige accountancy blog. De accountant moet dan ook moeiteloos meegaan met de digitalisering. Marco Wijnne, Assistent accountant bij Vallei Accountants: “ICT is cruciaal voor accountants om mee te blijven gaan met de ontwikkelingen. Met een gedateerde ICT-omgeving zal je mijns inziens de concurrentieslag gaan verliezen.”

2. Optimale beveiliging van data

Ook Hans van Veldhuizen, partner bij Van Harberden erkent het belang van ICT: “ICT wordt heel belangrijk om processen efficiënt in te richten en de juiste informatie op het juiste moment beschikbaar te maken.” ICT is voornamelijk een belangrijke factor voor beveiliging. “In onze branche werken we natuurlijk met betrouwbare informatie,” aldus van Veldhuizen. “Het is daarom van belang dat er gekeken wordt naar goede software en goede toegangsbeveiliging.”

3. De online trend

Jacob van der Sluys, assistent accountant bij Van Harberden Accountants & Adviseurs ziet dat ICT een groter wordende rol inneemt. “Alles gaat online,” voorspelt van der Sluys. Online softwarepakketten, online dashboard, online fiscale aangiftes, online deponeren, online jaarrekening. Dit alles zal steeds meer vragen van de ICT-omgeving, beveiliging en opslagcapaciteit.”

Van accountant naar IT-consultant?

Dat ICT een steeds grotere rol gaat spelen binnen de accountancy branche, zorgt er ook voor dat er een nieuwe rol is weggelegd voor accountants. “Van accountants wordt verwacht dat zij kennis hebben van nieuwe softwarepakketten,” zegt Geert Dreschler, accountant bij MKB Accountants. “Accountants worden als het ware IT-consultants om deze pakketten te implementeren bij klanten.”

Ook Henk van Ginkel, adviseur bij Van Lienden & Kooistra Accountants ziet veel veranderingen in zowel de back office als front office van accountantskantoren. Dat door deze veranderingen nieuwe competenties van accountants worden gevraagd, beaamde van Ginkel al in één van onze eerdere blogs. “Vanzelfsprekend zijn ICT en de cloud een wezenlijk onderdeel van de veranderende rol,” zegt van Ginkel. “Als accountant wil je de beste software van gerenommeerde partijen in de markt om je klanten optimaal en adequaat van dienst te kunnen zijn en te adviseren. Een accountant moet dus kennis hebben van ICT en ook weten wanneer en hoe hij kan doorverwijzen als hij van bepaalde dossiers onvoldoende kennis heeft.”

De cloud als onmisbare schakel

De cloud is één van de meest genoemde nieuwe ontwikkelingen voor accountantskantoren de komende jaren. “De cloud is niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven. Toch lijkt het concept van de cloud nog niet voldoende geland,” denkt Frans Brugman, partner bij van Elderen Accountants & Belastingadviseurs. “Accountants zien de cloud nu nog te veel als een bedreiging voor hun eigen werk en omzet.”

Henk Hoksbergen, adviseur en accountant bij Boschland accountants & adviseurs denkt hier anders over. Hij is kort en krachtig: “De cloud? Wie heeft dit nog niet?”

Gerbrand Burink, eigenaar bij HZW accountants & belastingadviseurs ziet een specifieke rol weggelegd voor de cloud: “De cloud wordt bij inrichting van processen steeds belangrijker. De werkprocessen zullen ongetwijfeld veranderen door de stap te nemen naar de cloud, maar ik denk niet dat de relatie met de klant direct beïnvloed wordt.”

Communicatie met de klant

Taken en werkzaamheden van accountants worden dus vergemakkelijkt of in bepaalde mate zelfs overgenomen door de groeiende invloed van ICT. Maar in hoeverre heeft dat invloed op het contact met de klant? Volgens Jacob van der Sluys is de groeiende rol van ICT in strijd met klantverwachtingen. "Standaard werk wordt meer en meer geautomatiseerd. De klant daarentegen heeft meer behoefte aan extra advies en meedenkwerk."

Gerbrand Burink denkt dat door de komst van automatisering en de cloud de communicatiewijze met de klant wel verandert. Ook Jan Veldhuizen (VHM) vindt dat de cloud invloed heeft op het klantcontact. “De cloud is een onmisbare schakel voor werkzaamheden en vormt de schakel voor advisering voor ondernemers.”

Wilt u meer weten over de cloud? En wat het voor uw bedrijf kan betekenen? Download ons GRATIS e-book!

Met uw bedrijf naar de cloud van Hupra