Wat gebeurt er als er een vliegtuig neerstort op uw datacenter?

lauderdale-crash

Een vliegtuig dat neerstort op een datacenter... hoogstwaarschijnlijk schat u dat niet in als een realistisch scenario. Maar zo onrealistisch is het helaas niet. Veel datacentra zijn vlakbij een vliegveld gesitueerd en in maart 2013 stortte er een vliegtuig neer in Fort Lauderdale, Florida, vlakbij een datacenter van Peak 10. Een rampenplan voor uw data is dus geen overbodige luxe. Waar moet u daarbij concreet aan denken? Dat leest u in deze blog.

 

Het is belangrijk om breder te kijken dan alleen naar vliegtuigcrashes. Ook een overstroming is, zeker in laagland Nederland, niet ondenkbaar. Gelukkig wordt daar bij de constructie van datacentra vaak al rekening bij gehouden, maar is dit ook het geval bij uw datacentrum? Goedkoop kan in dat geval ook duurkoop betekenen. 

Wat is wijsheid, en hoe zorgt u voor de fysieke beveiliging van uw data? Een stappenplan:


 1. Stel de huidige situatie vast

Waar is uw data op dit moment opgeslagen? Van welke cloudoplossingen maakt u gebruik? Betreft dit alleen de server waar uw website op draait of ook essentiële onderdelen van uw primaïre proces, zoals een planningspakket voor een transportbedrijf of een administratiepakket van een accountancykantoor? Kortom, van welke online services en data is uw bedrijf afhankelijk? Hierbij is het ook belangrijk om vast te stellen waar eventuele SaaS-oplossingen die u gebruikt, hun data opslaan en volgens welke protocollen dit gebeurt.


2. Definieer risico's volgens kans en gevolg

Nu u een overzicht hebt van de fysieke locaties waar uw data is opgeslagen, is de volgende stap het in kaart brengen van de risico's die kunnen optreden op deze locaties. Om de risico's daarna in te delen naar orde van urgentie is het belangrijk om ieder risico een kansscore mee te geven op de schaal van 1-10 en ook het gevolg van het risico op deze schaal een score mee te geven. Het product van deze twee getallen geeft de urgentie aan waarmee deze risico's kunnen worden ingedeeld en afgehandeld.


3. Neem maatregelen voor de fysieke veiligheid van uw data

Het is belangrijk dat de datacentra waar uw data is opgeslagen, volgens hun protocollen en het SLA dat met u is vastgelegd, garanderen dat uw data beschikbaar blijft bij natuurrampen en andere ongevallen. Dit betekent dat zij beschikken moeten hebben over uitwijklocaties, waar uw data met één druk op de knop, of zelfs automatisch, naartoe kan worden verhuisd in geval van een ramp.

Ook regelmatige back-ups moeten niet op dezelfde locatie als de data zelf worden bewaard, omdat deze dan aan dezelfde gevaren blootstaat als de originele data.

Denk een eventuele hybride oplossing voor de opslag van uw data, zodat u risico's kunt spreiden.


En wat als niet het datacentrum wordt getroffen, maar uw bedrijfslocatie?

Zo ondenkbaar is het niet. Datacentra zijn vaak beter beveiligd tegen zaken als brand, dan onze eigen kantoren. Kunt u verder werken in een kantoor vol brand- en waterschade, ook aan uw computers? Om deze reden loont het zeker om na te denken over een cloudwerkplek. Dit zorgt ervoor dat u vanuit een uitwijklocatie, of eventueel zelfs vanaf thuis, er voor kunt zorgen dat de essentiële processen in uw bedrijf hun voortgang blijven vinden, terwijl u hersteld van de ramp waardoor uw bedrijf getroffen is.

Heeft u advies nodig over hoe u uw data het beste kunt beveiligen? Neem dan gerust contact met ons op!