<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=633881&amp;fmt=gif">

Ebook

Mijn bedrijf naar de cloud!?

1. Cloud computing

U heeft vast wel eens van de cloud gehoord. Door het enorme aanbod aan cloudproducten en diensten, blijkt in de praktijk dat veel ondernemers niet precies weten wat cloud computing nu exact inhoudt. Om
de juiste strategie voor uw organisatie te kunnen kiezen, is het allereerst belangrijk om een juist beeld te krijgen wat cloud computing is. Cloud computing is een breed begrip en daarom ook moeilijk om echt in een definitie te vangen. In de ICT-wereld zie je dat er vaak wordt verwezen naar het NIST (National Institute of Standards and Technology). Volgens het NIST zijn er een vijftal elementen die kenmerkend zijn voor
cloud computing:

1. Internetverbinding

Een internetverbinding is noodzakelijk voor de beschikbaarheid van de diensten. U heeft toegang tot de online werkplek door middel van een internetbrowser, waardoor er een breed scala aan toegangsapparatuur gebruikt kan worden. Dit kan onder andere een computer, laptop, tablet, smartphone of PDA zijn. De inter- netverbinding kan zowel bekabeld als draadloos zijn.

2. Zelfbediening

Een gebruiker kan op ieder willekeurig moment zelf extra diensten afnemen, of diensten stop zetten in de online werkplek. Hierbij is tussenkomst van derden niet noodzakelijk.

3. Gedeeld gebruik

De cloud wordt aangeboden in een technische omgeving waarop meerdere gebrui- kers in hun eigen online werkomgeving kunnen werken. De hardwarecapaciteit van de computer en de privéomgeving van de gebruikers wordt hierbij verdeeld over meerdere gebruikers. Dit wordt ook wel virtualisatie genoemd.

4. Schaalbaarheid

De omgeving van de gebruiker kan groeien als de gebruiker meer ruimte nodig heeft. Anderzijds kan deze ook slinken als er minder verbruikt wordt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan benodigde bandbreedte, rekencapaciteit of opslagcapaciteit. Voor bedrijven is dit bij een toename van werknemers door groei erg handig. Ook wanneer er juist afname is van het personeel vanwege financieel mindere tijden, kan de omgeving makkelijk kleiner worden gemaakt.

5. Meetbare services

Om schaalbaarheid te kunnen waarborgen, dient de service meetbaar te zijn. Meetbaarheid is ook belangrijk omdat de gebruiker zelfstandig toegang heeft tot de cloud en alle diensten zelf kan stoppen of aanspreken. Hier komen ook kosten bij kijken en daarom is het voor een bedrijf noodzakelijk om te meten hoe er met de service wordt omgegaan.

2. Cloud servicemodellen

Er zijn verschillende servicemodellen te onderscheiden bij cloud computing. Hieronder worden vier meest gebruikte servicemodellen genoemd. 

Infrastructure as a Service (IaaS)

In dit servicemodel wordt de hardware en technische infrastructuur gevirtualiseerd aangeboden als dienst. Het gaat hierbij om de servers, netwerken, opslagcapaciteit en andere infrastructuur. Er zullen altijd lokale basisvoorzieningen nodig zijn. Denk hierbij aan een netwerkrouter, bekabeling, een computer of ander apparaat wat verbinding kan maken met het internet of een server.

Platform as a Service (PaaS)

Bij Platform as a Service wordt een platform (besturingssysteem, database) voor het ontwikkelen en gebruiken van applicaties als dienst aangeboden. Afnemers kunnen in het PaaS servicemodel eigen applicaties op het platform laten hosten en deze laten integreren met de geboden applicatie infrastructuur.

Software as a Service (PaaS)

Bij dit servicemodel worden de gewenste applicaties aan de eindgebruiker aangeboden via het internet, zodat deze zijn of haar werk kan doen. Dat zijn applicaties zoals e-mail, Microsoft Office en klantenbeheer.

Desktop as a Service (PaaS)

Bij Desktop as a Service krijgt u een traditionele werkplek zoals u die gewend bent. Het enige verschil is dat deze niet langer alleen via uw eigen PC toegankelijk is, maar in verbinding staat met het internet waardoor de werkplek altijd beschikbaar is op diverse devices.

3. Cloud gebruikersmodellen

De wijze waarop clouddiensten worden afgenomen, hangt af van de eisen die u stelt aan de beveiliging en performance van de dienst en de eisen die er vanuit wet- en regelgeving worden gesteld. Vanwege deze verschillende eisen, zijn er ook verschillende gebruikersmodellen:

Private cloud

Een private cloud is een cloudinfrastructuur die wordt gebruikt door één organi- satie. In een private cloud worden zware eisen gesteld aan zowel de beveiliging van infrastructuur en gegevens, als de beschikbaarheid hiervan. Binnen een private cloud worden meestal bedrijf kritische applicaties ter beschikking gesteld.

Publieke cloud

Een publieke cloud is een cloudinfrastructuur die ter beschikking wordt gesteld aan een grote markt. In dit deployment model zijn de afnemers van de dienst geen eigenaar van de middelen. Bij de publieke cloud is er minder aandacht voor de beveiliging.

Hybride cloud

Een hybride cloud is een cloudinfrastructuur die bestaat uit een samenstelling van twee of meer clouds (private, gedeelde, publieke) die ieder afzonderlijk bestaan, maar met elkaar zijn verbonden door middel van gestandaardiseerde koppelvlak- ken, om interactie tussen diensten te ondersteunen.

Gedeelde cloud

Een gedeelde cloud (ook wel community cloud) is een cloudinfrastructuur die door verschillende organisaties wordt gebruikt. De organisaties die een gedeelde cloud gebruiken zijn over het algemeen organisaties die in eenzelfde marktsegment opereren of eenzelfde soort dienst afnemen.

4. Geschiedenis van de cloud

Veel mensen denken dat cloud computing iets van de laatste jaren is, maar het is bijna net zo oud als de computer zelf. Zelf maken we vaak ook al langer gebruik van cloud diensten. Denk bijvoorbeeld maar aan
gratis e-maildiensten zoals hotmail.com en gmail.

1961

In 1961 introduceerde de Amerikaan John McCarthy voor het eerste het cloud computing concept: afgeleid van de term ‘time sharing’ waardoor verschillen- de gebruikers bronnen en gegevens konden delen. Hij voorzag/ suggereerde dat de rekenkracht van computers en zelfs specifieke applicaties op eenzelfde manier zouden worden aangeboden als water en elektriciteit.

1969

In 1969 ontwierp J.C.R. Licklider het eerste prototype van het moderne inter- net, genaamd ARPANET (Advanced Research Project Agency Network). Hij hoopte dat het op een dag voor iedereen mogelijk zou zijn om overal en altijd toegang te krijgen tot data en programma’s.

1972

Op 2 augustus 1972 gaf IBM een besturingssysteem vrij bekend als VM (Virtual Machine) wat ervoor zorgde dat beheerders meerdere virtuele systemen kon- den hebben. Dat heette toen VM/370.

1997

Professor Ramnath Chellappa gebruikte tijdens een lezing in 1997 als eerste de term cloud computing.

1999

Salesforce lanceerde een SAAS-oplossing voor bedrijven.

2006

In 2006 introduceerde Amazon de Elastic Cloud (EC2) als commerciële webservice.

2009

Browser-gebaseerde cloudapplicaties worden geïntroduceerd, zoals Google Apps.

2011

Apple lanceert de Apple iCloud waarmee je overal toegang krijgt tot je browsergegevens

5. Toekomst van de cloud

Waar in het begin cloud computing meer als een commerciële hype werd gezien, is dit inmiddels achterhaald. Steeds meer bedrijven zien in welke toegevoegde waarde cloud computing aan de bedrijfsvoering kan bieden en passen het daarom ook toe. Dit is ook terug te zien in de cijfers.

Uit recent onderzoek van Odin onder Nederlandse MKB bedrijven blijkt de groei van cloud computing. De omvang van de Nederlandse cloudmarkt bedraagt € 844 miljoen en zal naar verwachting blijven groeien met 11,5 procent per jaar tot € 1,2 miljard in 2018.

Uit een onderzoek van Gartner blijkt dat er in de toekomst vooral veel gebruik gemaakt wordt van de hybride cloud, bijvoorbeeld de combi natie van een private en publieke cloud. De juiste gebruikersvorm per bedrijf is verschillend. Het is daarom voor een onderneming goed om een passende cloudstrategie te ontwikkelen.

6. Voordelen van de cloud

1. Flexibiliteit

Flexibiliteit is misschien wel het belangrijkste voordeel voor gebruikers. Waar u vroeger alleen toegang had tot uw bestanden en data via uw eigen PC, kunt u uw gegevens nu overal bekijken als u ze opslaat in de cloud. Waar u ook bent en wat u ook wil bekijken: het is mogelijk door gebruik van de cloud. U heeft toegang tot uw eigen bestanden en die van uw mede cloudgebruikers waar u samen mee werkt aan een project.

2. Kostenbesparing

Door te werken in de cloud, bespaart u in de kosten. U heeft niet langer een server op locatie nodig, waardoor u bespaart op stroomkosten. U betaalt een vast bedrag per maand. Nog een financieel voordeel: beheer en support van uw ICT-werkzaamheden zitten bij de prijs inbegrepen.

3. Schaalbaarheid

Nog een voordeel van een online werkplek: de cloud is schaalbaar. U betaalt alleen voor wat u afneemt. Zo voorkomt u dat u voortijdig moet investeren in overcapaciteit van ICT voor uw organisatie. U kunt uw capaciteit zowel naar beneden als boven toepassen.

4. Veiligheid

In de cloud bent u beter beveiligd doordat uw gegevens in een Nederlands datacenter met ISO certificering worden opgeslagen. U bent beter beveiligd tegen hackers door high end firewalling. Er is altijd een recente back-up beschikbaar en uw bedrijfsprocessen liggen niet stil door ICT problemen. Nieuwe ontwikkelingen in de cloud worden direct doorgevoerd, waardoor uw online werkplek altijd up to date is.

7. Aandachtspunten cloud

Naast de vele voordelen zijn er onder afnemers nog wel wat zorgpunten. Als u deze zorgpunten deelt, bespreek dit dan met uw ICT-leverancier. Het is belangrijk dat hier de juiste maatregelen voor genomen worden.

1. Internetverbinding

Omdat werken in de cloud via het internet loopt, bent u afhankelijk van uw internetverbinding. Zonder internet kunt simpelweg niet bij uw gegevens. Dit is misschien zorgwekkend, maar het komt niet vaak voor dat er geen internetverbinding is. Naast een ADSL-, kabel- of glasvezelverbinding, hebben de meeste ondernemers toegang tot een 3G- of 4G-verbinding, waar een cloudwerkplek ook goed op werkt. U kunt voor de zekerheid een tweede internetlijn aanvragen op uw locatie. Wanneer één lijn wegvalt, kunt u verder met werken op de tweede lijn. Zo zal de downtime van het internet geen belemmering opleveren in uw werkzaamheden.

 

2. Performance

In de praktijk zijn er cloudomgevingen die traag functioneren. Dit heeft te maken met hoe een cloudomgeving technisch is ingericht. U voorkomt een trage cloud door van tevoren goed ingelicht te zijn. Vraag bijvoorbeeld eerst een trial aan zodat u zeker weet dat u op een goed functionerende cloudomgeving werkt.

3. Continuïteit van de cloudleverancier

Wat gebeurt er als uw cloudleverancier failliet gaat? Dat is een uiterst belangrijke vraag om uzelf te stellen wanneer u ervoor kiest om in de cloud te gaan werken. Zorg dat dit duidelijk omschreven staat in de SLA (Service Level Agreement).

Hupra icon Meer weten over veilig werken in de cloud? Lees ons whitepaper! →

8. Stappenplan naar de cloud

Heeft u na het lezen van dit e-book het plan om met uw bedrijf naar de cloud te gaan? Met behulp van dit stappenplan ziet u duidelijk welke onderdelen belangrijk zijn bij de implementatie hiervan. 

1. Breng uw huidige ICT infrastructuur in kaart

Het is belangrijk dat uw huidige ICT infrastructuur eerst inzichtelijk wordt gemaakt. Dit kunt u doen met de persoon die verantwoordelijk is voor de ICT binnen uw organisatie, in samenwerking met uw ICT dienstverlener.

Hardware

Breng in kaart welke ICT apparatuur aanwezig is binnen het bedrijf. Noteer de aanschafdata, waardoor u inzichtelijk heeft wanneer deze worden afgeschreven.

Software

Naast de hardware is het belangrijk om te weten welke software er binnen het bedrijf gebruikt wordt. Van welke bedrijfskritische software wordt gebruikt gemaakt? U kunt hierbij denken aan e-mail, klantenbeheer of personeelsbeheer pakketten.

Internetverbinding

Controleer welke internetverbinding u gebruikt. Heeft u een eigen internetlijn? Hoe is het geregeld als uw internetverbinding wegvalt? Is er een tweede lijn beschikbaar?

Hoeveelheid data

Breng in kaart hoeveel opslagcapaciteit er in totaal wordt verbruikt.

ICT processen

Door de ICT processen in kaart te brengen, worden direct verbeterpunten helder. Stel bijvoorbeeld vragen zoals: Welke applicaties zijn er met elkaar gekoppeld? Op welke manier digitaliseer ik mijn bestanden?

2. Bepaal welke cloudoplossing het beste past bij uw organisatie

Zoals u heeft kunnen lezen zijn er verschillende cloudoplossingen beschikbaar. Om te bepalen welke het beste aansluiten bij uw organisatie, kunt u bijvoorbeeld de volgende vragen stellen:

  • Is uw bedrijfssoftware/applicatie al beschikbaar als cloudapplicatie of zijn er alternatieve pakketten die dat al wel zijn en is het zinvol om over te stappen?
  • Kan ik mijn huidige applicaties overzetten in de cloud, zodat ik niet hoef over te stappen naar andere software?

In dit proces is het belangrijk dat u gebruikt maakt van een trusted advisor die een overzicht heeft over de alle mogelijkheden, kennis van zaken en u daarom een onafhankelijk advies kan geven.

3. Bepaal uw migratiepad

Het is uiterst belangrijk een juist migratiepad te bepalen. Immers zorgt een goed migratiepad voor minder down-time en daar is uw organisatie bij gebaat. Vragen die u daarbij kunt stellen:

  • Welke applicaties kunnen het beste als eerste omgezet worden?
  • Welke tijdstippen komen daarbij het beste uit?
  • Hoelang gaat de migratie duren, welke tijdstip is het beste om over te gaan?

4. Geef instructies over gebruik

Werken in de cloud zorgt voor verandering. Zorg ervoor dat uw medewerkers goed geïnformeerd worden zodat ze zich goed kunnen aanpassen aan de verandering en daardoor productief blijven. U kunt hiervoor een persoon verantwoordelijk maken die een soort aanspreekpunt wordt voor gebruikersvragen van uw medewerkers. Een andere mogelijkheid is om deze verantwoordelijkheid neer te leggen bij uw ICT-dienstverlener

5. Evaluatie

Zorg dat u regelmatig uw ICT-omgeving blijft evalueren met als doel dat ICT een middel is om effectiever te werken, kosten te besparen en niet achterop te raken bij uw concurrenten. Vragen die u hierbij kunt stellen:

  • Wat zijn verbeterpunten?
  • Waar lopen medewerkers tegen aan en zijn daar oplossingen voor?
  • Hoe kan ik nog efficiënter werken?
  • Zijn er nog nieuwe ontwikkelingen op ICT gebied?
  • Gebruiken we nog de juiste software?

Hupra helpt u graag verder.

Neem contact op Terug naar het overzicht

Download als pdf om later te lezen

€ 0,00 | direct beschikbaar

Ebook Download

veiligmakkelijkcloud_ctabutton