Het belang van veilig toegangsbeheer tot uw cloud werkplek

CryptoCard_two_factor_sz.jpg

Uit wereldwijd onderzoek van Gemalto blijkt dat steeds meer ICT beslissers het belang van two-factor authenticatie inzien voor hun organisatie, omdat ze hierdoor meer grip krijgen op de beveiliging van de bedrijfsdata. Ook Hupra geeft de mogelijkheid voor two-factor authenticatie op de cloud werkplekken. In dit blog bespreek ik wat two-factor authenticatie is en waarom het belangrijk is.

 

Wat is 'Two factor authenticatie'?'

Two factor authenticatie houdt in dat er een extra stap gemaakt dient te worden tijdens de inlogprocedure van de cloud werkplek. Deze extra ‘factor’ komt bovenop de standaard beveiliging met een gebruikersnaam en wachtwoord.  Voor two factor authenticatie zijn minimaal twee authenticatiemiddelen (factoren) nodig, die bestaan uit: 

  1. Iets wat de gebruiker weet

  2. Iets wat de gebruiker heeft

  3. Iets wat de gebruiker is

 1. Iets wat de gebruiker weet

Om in te loggen op een cloud werkplek dient er een gebruikersnaam en wachtwoord ingegeven te worden. Dit is nodig om gebruiker te authenticeren.  Het wachtwoord is datgene wat jij als gebruiker weet. Het wachtwoord moet aan bepaalde eisen voldoen vanuit veiligheidsoogpunt. Deze vorm van authenticatie wordt het vaakst gebruikt. De meeste gebruikers kennen deze beveiliging wel voor bijvoorbeeld het inloggen op hun privé e-mail. Gebruik van alleen deze authenticatie, voldoet niet aan two factor authenticatie. Voor two factor authenticatie is een extra factor nodig.

2. Iets wat de gebruiker heeft

Als extra beveiliging voor authenticatie van de gebruiker wordt vaak gebruikt gemaakt van iets wat de gebruiker heeft. Naast het gebruikersnaam en wachtwoord is dan bijvoorbeeld een token of een smartphone nodig om in te kunnen loggen op de cloud werkplek. De meeste gebruikers kennen deze vorm van authenticatie wel van banken. De Rabobank maakt bijvoorbeeld gebruikt van een Random Reader (token) en de ING bank van authenticatie via een smarthpone. In beide gevallen gaat het om iets van wat de gebruiker heeft.

3. Iets wat de gebruiker is

Deze vorm van authenticatie vraagt om iets wat de gebruiker is. Deze gegevens zijn dus uniek per gebruiker. U kunt hierbij denken aan vingerafdruk of gezichtsherkenning. De meeste gebruikers zouden dit herkennen in bijvoorbeeld de fingerprint op een laptop of smartphone. Een vingerafdruk is specifiek iets van de gebruiker zelf en er kan dus alleen ingelogd worden door de gebruiker zelf.   

Het belang

Alle bovengenoemde authenticatiemiddelen zijn natuurlijk voor de veiligheid van de cloud werkplekken. Doordat er meerde factoren nodig zijn voor het inloggen, wordt de kans verminderd dat bedrijfsgegevens op straat komen te liggen. Te simpele wachtwoorden of verlies van wachtwoorden zal dan niet direct tot een datalek leiden.

Bezwaren

De keerzijde van deze extra stap voor het inloggen op een cloud werkplek, is het verminderen van het gebruikersgemak. Voor gebruikers wordt het hinderlijk ervaren om gebruik te maken van een token of authenticatie via een smartphone. Wanneer gebruikers bijvoorbeeld hun token vergeten, kan er niet ingelogd worden op de werkplek. Ook wordt het door sommige gebruikers gezien als tijdrovend proces. 

De vraag is dus of u de veiligheid van uw bedrijfsgegevens boven het gebruikersgemak van de werknemers stelt. Kiest u voor de veiligheid, dan zal het minder makkelijk zijn om in te loggen. Kiest voor het gebruikersgemak, dan is de veiligheid van uw bedrijfsgegevens minder gewaarborgd. Het is dus noodzakelijk om een juiste afweging te maken. Wanneer u kiest voor de veiligheid, dan is het belangrijk om de gebruikers dit kenbaar te maken. Hierdoor creëert u bewust zijn onder uw medewerkers en zal de acceptatie hoger zijn.

Wilt u hier eens over doorpraten? Neem dan gerust contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Veilig en makkelijk werken in de cloud