In 8 stappen naar een stabiele wifi-verbinding in uw warehouse

Warehouse worker talking on the phone holding clipboard in a large warehouse.jpeg

Een stabiele wifi-verbinding in het warehouse is voor een logistieke dienstverlener ontzettend belangrijk. Zodra uw handscanners of barcodescanners niet (goed) werken, zal hierdoor het werkproces ernstig verstoord worden, de productiviteit afnemen en de kosten oplopen. Voor het realiseren van een optimale wifi-verbinding, geven wij u 8 stappen die u kunt doorlopen.

 

Stap 1: Wat zijn mogelijke dempingsfactoren?

In de eerste stap inventariseert u welke mogelijke dempingsfactoren in het warehouse aanwezig zijn. Bij dempingsfactoren moet u denken aan wanden, stalen constructies, glaswol of isolatiemateriaal. Daarnaast moeten de stellages in het warehouse ook gezien worden als dempingsfactor. Hierbij is het belangrijk of het om laagbouw of hoogbouw gaat. Als het warehouse nog leeg is, moet ook duidelijk zijn waar deze stellages komen te staan.

Stap 2: Wat gebeurt er op het moment dat er bedrijvigheid is?

In de tweede stap zal er een wifi-scan (site-survey) gemaakt moeten worden in een live-omgeving. Tijdens deze scan is het belangrijk dat er bedrijvigheid is in het warehouse. Er moet inzichtelijk gemaakt worden wat voor invloed bepaalde werkzaamheden hebben op de wifi-verbinding. De werkzaamheden kunnen bijvoorbeeld het verplaatsen van staal, rijden van heftrucks of het laden en lossen van vrachtwagens in het warehouse zijn. 

Stap 3: Wat zijn andere storingsfactoren?

Tijdens de wifi-scan moeten ook andere storingsfactoren in kaart worden gebracht. Naast dempingsfactoren zijn er ook andere interferentiebronnen in een loods aanwezig, zoals camerasystemen.

Stap 4: Welke technieken zijn er nodig?

Nu de omgeving (inclusief mogelijke interferentiebronnen) in kaart is gebracht, is het tijd om de benodigde technieken voor de accespoints te bepalen. Belangrijke technieken zijn de antenne techniek (druppeltechniek of zandlopertechniek), 5Ghz of Managed wifi controller (overlopen van 1 op andere accespoint). 

Stap 5: Welk type access point is nodig?

Wanneer bepaald is welke technieken nodig zijn, is het tijd om het type acces point te kiezen. Er zijn een aantal belangrijke factoren waar u op moet letten, zoals:

- Warehouse temperatuur: Welke temperatuur (buitentemperatuur?) kan het worden in het warehouse en is de access point hiervoor geschikt?
- Luchtvochtigheid: Wat is de luchtvochtigheid in het warehouse en is de access point hiervoor geschikt?
- Stevigheid: De access point moet tegen een ‘stootje’ kunnen.
- Bevestiging: Hoe kan de access point bevestigd worden voor een optimaal Wi-Fi bereik?

Stap 6: Welke technieken gebruiken?

Naast de technieken zoals in stap 4 besproken, moet nagedacht worden hoe bepaalde technieken toegepast moeten worden. Denk bijvoorbeeld aan roaming techniek en het zendvermogen.

Stap 7: Waar plaats ik de access points?

De plaats waar de access points bevestigd worden, is bepalend voor de stabiliteit van de wifi-verbinding. Daarom is het belangrijk om de access points vooraf in te tekenen op een plattegrond van het warehouse. Hiervoor zou u ook programma’s kunnen gebruiken, zoals VisiWave. 

Stap 8: Implementatie

Na het bevestigen van de access points op de plekken zoals bepaald in stap 7, kunt u ‘live’ gaan met de wifi oplossing. In deze fase is het belangrijk om de access points op elkaar af te stemmen om zodoende de wifi-verbinding te optimaliseren.

Wanneer u al deze stappen kritisch heeft doorlopen, heeft u een stabiele wifi oplossing geïmplementeerd. Houdt er rekening mee dat, wanneer er aanpassingen gedaan worden in het warehouse of in de omgeving zoals hierboven besproken, de wifi-verbinding weer geoptimaliseerd zal moeten worden. Dit heeft als doel dat de bedrijfscontinuïteit in uw warehouse kan worden gegarandeerd. Wij helpen u hier graag verder mee, zodat u altijd een stabiele oplossing heeft. Neem gerust contact met ons op of maak een afspraak.